pátek 27. dubna 2007

REVISION
1) Můj manžel je závislý na drogách a alkoholu. My husband is addicted to drugs and alcohol.
2) Byl to nejlepší den mého života a nepřeháním. It was the best day of my life and I'm not exaggerating.
3) Potom ho zbičovali kočeným bičem. Then they whipped him with a leather whip.
4) Co mám dělat? Chce se mi zvracet. What shall I do? I feel like throwing up.
5) Ráda sází na koně. She likes betting on horses.
6) Takže tě vyhodili kvůli mně? So they fired you because of me?
7) Přestaň si cucat palec! Stop sucking your thumb!
8) Obvykle má úžasné fotky. He´s got usually breathtaking photos.
9) Jste dost dobří studenti! You are pretty good students!
10) Nebuď takový slaboch! Don´t be such a sissy!
11) Co tím myslíš? What do you mean by that?
12) Měla malé, úhledné písmo. She had small, neat handwriting.
13) Snažil se ji uklidnit. He tried to soothe her.
14) Chtěli jsme si rezervovat pokoj, ale nebylo volno. We wanted to book a room but there were no vacancies.

white trash - white people who are poor and badly educated (in the USA)

Žádné komentáře: